Informatie

Elk jaar dient uw VvE bestuur de opgemaakte jaarrekening (balans en exploitatierekening) te laten controleren door de kascontrolecommissie. Deze verplichte commissie moet uit minstens 2 leden bestaan, maar mag wel jaarlijks terugkerende leden bevatten. De kascontrolecommissie, of kascommissie, wordt jaarlijks bij de VvE vergadering benoemd. Niet-VvE-leden mogen geen zitting nemen in de kascommissie.

Omdat de leden van de kascommissie wellicht niet thuis zijn in jaarrekeningen, balansen en de wetgeving omtrent VvE’s is het verstandig een extra controle van de jaarcijfers uit te voeren.

In onderstaande artikelen vindt u meer informatie aangaande de kascontrole van uw VvE.

Jaarrekening VvE
Kascontrole VvE
Kascommissie VvE
Kascontrolecommissie VvE
VvE Kascontrole