Werkzaamheden

Kascontrole.com voert de gehele controle uit van de jaarstukken uw VvE. Wij vinden het van groot belang dat wat wij doen begrijpelijk is voor elk lid van de VvE. Na onze controles stellen wij een rapport op dat helder en leesbaar is, zodat iedere eigenaar begrijpt wat wij gecontroleerd en geconstateerd hebben. Wij controleren de administratie grotendeels digitaal, maar steekproefsgewijs controleren wij de papieren administratie.

De volgende controle­werkzaam­heden voeren wij onder andere uit:

 • Staan de bankrekeningen op naam van de VvE
 • Is de goedgekeurde begroting verwerkt
 • Zijn de uitgaven overeenkomstig de begroting
 • Zijn de nog te ontvangen bedragen of nog te betalen bedragen te verklaren
 • Of er grote afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting
 • Zijn de balansposten sluitend met de grootboekrekeningen
 • Zijn uitgaven gedaan volgens de besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
 • Is het resultaat van het vorige boekjaar juist verwerkt
 • Zijn er opmerkelijke bedragen die een toelichting vereisten
 • Wij controleren de facturen op verschillende punten:
  1. Op de juiste VvE staan.
  2. Terecht voor de VvE zijn.
  3. In de administratie staan.
  4. Zijn geboekt op de juiste grootboekrekening.
 • Zijn de banksaldi sluitend met de bankafschriften

Tarieven

Aantal appartements­rechten Tarief per VVE incl. BTW
2 t/m 4 € 225,00
5 t/m 10 € 425,00
11 t/m 30 € 495,00
31 t/m 70 € 545,00
71 t/m 120 € 595,00
121 en meer € 715,00

Neem direct contact op met ons team

Martijn Reurings - Martijn Reurings

Martijn Reurings

036-2033014
Monique Veenendaal - Monique Veenendaal

Monique Veenendaal

036-2033014

Wilt u ons een keer in het echt ontmoeten?
Neem dan vrijblijvend met ons contact op voor een afspraak.
Wij komen graag bij u langs om u verder te informeren over Kascontrole.com.

Of stuur ons een bericht!

Heeft u vragen, complimenten, opmerkingen of iets anders? U mag ons altijd een bericht sturen. Dit kan door onderstaande formulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@Kascontrole.com.